Connecting With European Anti-Poverty Network

Thursday, February 28, 2008 - 10:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Bogazici University
Tanya Basarab, Michaela Moser

10:00               Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı temsilcilerinin tanıtılması

10:15               Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı (EAPN)

Misyon, amaçlar, faaliyetler

Tanya Basarab, EAPN Brüksel ofisi temsilcisi

11:30               Coffee Break

11:45               Yoksulluk ile Mücadele Ağı kurmak

Avusturya örneği

Michaela Moser, EAPN Başkan Yardımcısı, EAPN Avusturya

13.00               Lunch

14:00               Asgari Gelir Desteği Kampanyası

 Avrupa ülkeleri tecrübeleri ve Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı’nın yaklaşımı 

Michaela Moser ve Tanya Basarab

15:00               Discussion