Disability Studies Master’s/Ph.D. Thesis Awards and Panel

Tuesday, December 10, 2019 - 14:30
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Ozger Arnas Seminar Room, Bogazici University
Anıl Gencelli, Ekin Dolu, Osman Yılmaz