The Role of NGOs in the Fight Againts Poverty and Social Exclusion

Monday, April 17, 2006 - 10:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Istanbul Bilgi University
Ayşe Buğra, Michaela Moser, Nurhan Yentürk

17 April 2006, 

Istanbul Bilgi University

10.00   Opening

“Türkiye’de Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları:

Avrupa Birliği Sosyal İçerme Süreci üzerine Gözlemler”

Prof. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

10.30   “Avrupa Birliği Yoksullluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları:

Sivil Bir Ses olarak Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağının Rolü”

Michaela Moser, Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı Temsilcisi

11.15  Coffee Break

11.30   Discussion

12.30   Lunch

14.00   Discussion

Türkiye’de Sosyal Dışlanma ile Mücadelede STK’ların rolü

16.00    “Türkiye’de Sosyal Haklar ve STK’lar”

Prof. Nurhan Yentürk, Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Merkezi