Social Policy Seminars 2016-2017: Trade Unions and Collective Bargaining in Turkey in a Historical Perspective

Thursday, April 28, 2016 - 15:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Bogazici University, Özger Arnas Seminar Room
Aziz Çelik (Kocaeli University)