Ödüller

2019 Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul tarafından ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle 2019 yılı Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülleri sahiplerini buldu. Bu sene ödül, sosyal bilimler alanında yazılan 3 yüksek lisans tezine verildi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde düzenlenen ödül töreninde, Anıl Gencelli, ‘Engelli Hakları Aktivistlerinin Perspektifinden Türkiye’deki Rehabilitasyon Politikalarının Analizi’ başlıklı teziyle, Ekin Dolu, ‘Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Engellilere Yönelik Bakım Politikaları ve Uygulamaları’ başlıklı teziyle, Osman Yılmaz ise ‘Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Engellilik Temelinde Yapılan Mikrosaldırılar: Okul Psikolojik Danışmanı Bakış Açısı’ başlıklı teziyle ödül almaya hak kazandı.

2018 Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğinde, Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller sosyal bilimler alanında yazılan tezlere, yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki kategoride verildi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde düzenlenen ödül töreninde, doktora kategorisinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’ndan doktora derecesini alan Beyza Ünal, ‘Türk Toplumundaki İdealist ve Sağlamcı Normlarının İçselleştirilmesinin Sorgulanması Yoluyla Engellilik Gururunun Gelişimi: Bir Temellendirilmiş Kuram Çalışması’ başlıklı teziyle ödül almaya hak kazandı.  Yüksek lisans kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı mezunu Balam Kenter, ‘Baskı ve Sömürüyü Sakatlık Üzerinden Anlamak: Kesişimsellik, Artı Nüfuslar, ve Radikal İhtiyaçlar’ başlıklı teziyle ödül almaya hak kazandı.