Kitap Bölümleri

Bölüm Başlığı:
Türkiye’de Sosyal Politika Alanının Dönüşümü
Yazar: Volkan Yılmaz, Nurhan Yentürk Derleyen: Nurhan Yentürk Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Tarih: 2018
Bölüm Başlığı:
Sosyal Politika ve Yaşlanma
Yazar: Volkan Yılmaz Derleyen: Alan Duben Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Tarih: 2018
Bölüm Başlığı:
Revisiting ‘Freedom in a Complex Society’: A View from the Periphery
Yazar: Ayşe Buğra Derleyen: M. Brie ve C. Thomasberger Yayınevi: Kanada, Black Rose Books Tarih: 2018
Bölüm Başlığı:
Subcontracted Employment and Labor’s Response in Turkey
Yazar: Alpkan Birelma Derleyen: Paul Durrenberger Yayınevi: Boulder: University Press of Colorado Tarih: 2017
Bölüm Başlığı:
An Immature Welfare State Under Transformation: The Turkish Welfare Regime and the Crises
Yazar: İpek Göçmen Derleyen: Klaus Schubert Yayınevi: Springer Tarih: 2016
Bölüm Başlığı:
Philanthropy and the New Politics of Social Policy
Yazar: Ayşe Buğra Derleyen: B. Morvaridi Yayınevi: Bristol: Policy Press Tarih: 2015
Bölüm Başlığı:
The Paradox of Equality: Subjective Attitudes towards Basic Rights in Turkey
Yazar: Ayşen Candaş, Hakan Yılmaz Derleyen: Carmen Rodriguez, Antonio Avalos, Hakan Yilmaz, Ana I. Planet Yayınevi: Routledge Tarih: 2014
Bölüm Başlığı:
Yurttaşlığın Kırılganlaşması: Romanlar ve Engelliler bağlamında İhtiyaçların Yorumlanması Siyaseti ve Yeni bir Yurttaşlık Paradigması
Yazar: Başak Akkan, Pınar Uyan Semerci Derleyen: Ayhan Kaya Yayınevi: İstanbul: Hiperlink Yayınları Tarih: 2014
Bölüm Başlığı:
Yoksulluğun ve Sosyal Dışlanmanın Romanlaşması
Yazar: Başak Akkan, Mehmet Deniz Baki, Mehmet Ertan Derleyen: Betül Altuntaş Yayınevi: Ankara: Nobel Yayıncılık Tarih: 2014
Bölüm Başlığı:
A New but Old Partner in the Provision of Social Welfare: Faith Based Organizations in Britain and Turkey
Yazar: İpek Göçmen Derleyen: Peter Herrmann ve Sibel Kalaycioglu Yayınevi: Nova Science Publishers Inc. Tarih: 2013

Sayfalar