Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri Işığında Türkiye'nin Refah Rejiminin Yeniden Sınıflandırılması

Yazar: 
Didem Gürbüz
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2019
Tez Danışmanı: 
Volkan Yılmaz
Özet: 
Reclassifying the Turkish Welfare Regime in the Light of Child Well-Being Indicators
Açıklama: 

Bu çalışma OECD ülkeleri içinde çocuğun iyi olma hali verilerini inceleyerek refah rejimi tartışması yürütmektedir. Refah rejimi sınıflaması çocuğun iyi olma hali göstergelerine göre yapılırsa, Türkiye’nin Güney Avrupa ülkeleriyle aynı sınıflamada yer alamayacağını, ancak Latin Amerika (Meksika ve Şili) ile aynı sınıflamada yer alabileceğini savunmaktadır. İyi olma hali sözlükte huzurlu, sağlıklı ve mutlu olmak olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun iyi olma hali çocuğun yaşam kalitesini ölçmeye çalışır. Çocuğun iyi olma halini belirleyen ölçütler OECD tarafından altı alanda incelenmektedir. Bunlar maddi durum, sağlık, eğitim, ev ve çevre, risk davranışları ve okul hayatının kalitesinden oluşur. Bu göstergelerin ötesinde aile ve çocuk politikalarına değinilmiş, Güney Avrupa, Türkiye ve Latin Amerika’da çocuğun iyi olma haline etki eden aile politikaları (Meksika ve Şili özelinde) incelenmiştir. Farklı ülkeler için karşılaştırmalı bir sosyal politika gelişim analizi bu tezin kapsamı dışında kalsa da, bu tezde sunulan tartışma, aile politikalarının çocuğun iyi olma hali sonuçlarının belirlenmesinde rol aldığına dikkat çekmektedir ve özellikle toplumsal cinsiyete dayalı politikaların çocuğun refahını etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıktığını savunmaktadır.