Devlet Okulunda Okuyan Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimde İyi olma Hali: İstanbul’da Nitel Bir Araştırma

Yazar: 
Simla Serim
Program Bilgisi: 
Bogazici University the Graduate Program in Social Policy
Mezuniyet Yılı: 
2019
Tez Danışmanı: 
Serra Müderrisoğlu
Özet: 
Devlet Okulunda Okuyan Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimde İyi olma Hali: İstanbul’da Nitel Bir Araştırma
Açıklama: 

Türkiye, 2011 yılından beri Suriyeli mülteci çocukların eğitimine yönelik önemli çabalar sarf etmiştir. 2014 yılında yapılan düzenlemeler ile Suriyeli öğrencilerin devlet okullarına entegre olması ve geçici eğitim merkezlerinin aşamalı olarak kapatılması amaçlanmıştır. Bu tezin amacı Suriyeli çocukların eğitimdeki deneyimlerini ve perspektiflerini çocuğun iyi olma hali yaklaşımından ele almaktır. Çalışmada Konu ve Rimpela’nın (2002) oluşturduğu “Okulda iyi olma hali” modeli, Suriyeli çocukların eğitimdeki iyi olma hallerini araştırmada analitik çerçeve olarak kullanılmıştır. Saha çalışmasında insani yardım kuruluşlarından destek alan ve Türkçe konuşan 12 Suriyeli çocukla çocukla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu çocuklar bir mülteci eğitim merkezinden destek alan çocuklardır. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir mülteci toplum merkezi yoluyla ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda edinilen bulgulara göre çocukların eğitim almaya ve öğrenmeye yönelik motivasyonları çok yüksektir. Çocuklar okulda başarılı olmak için gösterdikleri yoğun çabalara, eğitime karşı yaptıkları derin duygusal yatırımlara ve oldukça destek verilen bir ortamda bulunmalarına rağmen, okullarda Türk eğitim sistemine uyumlarını zorlaştıran ve eğitimde iyi olma hallerini olumsuz yönden etkileyen ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Dildeki yetersizlikler yüzünden eğitimde dezavantajlı olarak bulunulan konum, çocuklara göre adil olmayan ölçme ve değerlendirme sistemleri, kendi dillerindeki yeterliliği kaybetme korkusu, yatay ve dikey ilişkilerinde karşılaştıkları ayrımcılık ve dışlanma öğrencilerin eğitime ilişkin öznel deneyimlerinde ön plana çıkardıkları temalardır. Bu nedenle, bu tez sonuç olarak Suriyeli mülteci çocukların eğitiminde çocukların asıl eğitim ihtiyaçlarını, yapabilirliklerini ve adalet duygusunu göz önüne alan daha kapsayıcı sosyal ve eğitim içerme ve uyum politikaları geliştirilmesi önerisini getirir.