Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Çekişen Rolleri: Sınıf ve Politik Kimlikleri

Yazar: 
Yunus Furkan Arıcan
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2017
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Çekişen Rolleri: Sınıf ve Politik Kimlikleri
Açıklama: 

Bu tez, tarihsel-kurumsalcı bir perspektiften, Hak-İşçi Sendikalar Konfederasyonu’nun sınıf ve politik kimlikleri arasındaki gerilimi irdelemeyi amaçlıyor. Bu, 1976’dan 2017 yılına kadar, Konfederasyon’un islami karakterinde ve Türkiye’deki politik İslami partilere olan yakınlığındaki dönüşümlerin ekonomik ve politik bağlamlara konulması ile yerine getirilmeye çalışılıyor. Bu tez öncelikle, belirli tarihsel dönemler ortaya koyarak, Konfederasyon’un sınıf ve politik kimliği arasındaki uyumun zaman içerisinde nasıl değiştiğini, Konfederasyon’un sürekli değişen post-fordist baskılara ve içerme pratiklerine karşı verdiği tepkilere bakarak  analiz ediyor. Daha sonra tez, Konfederasyon’un ve AKP hükümetinin nasıl birbirleri ile ayrıcalıklı bir ilişkiye girdiklerine odaklanıyor. Tez, özellikle AKP dönemine daha fazla odaklanarak, Konfederasyon’u ayrıcalıklı bir noktaya taşıyan siyaset güdümlü örgütlü çıkar ilişkisinin, Konfederasyon’un uzun vadeli endüstriyel kazançlar pahasına kısa vadeli kazançlara yönelmesine dikkat çekiyor. Bu tez son olarak, AKP hükümeti ve Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasındaki politik mübadelenin doğasından dersler çıkararak, AKP hükümeti etrafında sınıf temelinde değil fakat kimlik temelinde oluşmaya başlayan bir politik çevreye Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu’nun da dahil olduğunu ve Konfederasyon’un sınıf ve politik kimlikleri arasındaki gerilimin ilerleyen yıllarda daha da artacağını iddia ediyor.