Hakkımızda

Hakkımızda

Sosyal Politika Forumu, sosyal politika alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve politika süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Forum'un sosyal politika konularına yaklaşımı, vatandaşlık haklarını merkez alır. Bu yaklaşım doğrultusunda, "Sosyal Avrupa" kavramı etrafındaki tartışmaların Türkiye kamuoyuna taşınmasına ve entelektüel camia, medya, politika kararlarını alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi görmesine katkıda bulunmak, Forum'un amaçları arasındadır.

Araştırma

Sosyal Politika Forumu'nun araştırma faaliyetlerinde benimsediği yaklaşım, sosyal politika süreçlerini ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları ile birlikte dikkate alan bir yaklaşımdır. Forum, farklı disiplinlerden araştırmacıların, sosyal politika alanında bu tür bir yaklaşımla ve disiplinlerarası bir yöntem duyarlığıyla yürüttükleri araştırmaları destekler, lisansüstü ve doktora çalışmalarına destek verir. Forum ile bağlantılı olarak çalışmalarını sürdüren genç araştırmacıların Forum bünyesinde yürümekte olan projelere katkı sunarak araştırma deneyimi edinmeleri ve Forum çatısı altında bireysel araştırma çalışmalarını geliştirme olanağı bulmaları Sosyal Politika Forumu’nun en önemli önceliklerindendir. Desteklenen araştırma faaliyetleri ve lisansüstü çalışmaları dışında, Avrupa ve Türkiye'deki sosyal reform süreçlerinin yakından izlenmesi, Forum bünyesinde Türkiye'yi Avrupa sosyal alanı içinde konumlandırmaya yönelik olarak yürütülen sürekli bir faaliyet oluşturur. Ayrıca Forum, araştırmacılarının Türkiye'de ve dünyada sosyal politika alanındaki çalışma ve tartışmalara temas etmelerini ve buralarda aktif roller almalarını destekler. Uzun vadede Sosyal Politika Forumu’nun Türkiye ve dünyadaki sosyal politika ağlarının bir parçası olması hedeflenmektedir.

Forum'un öncelikli çalışma alanları:

  1. yoksulluk, sosyal dışlanma ve bu sorunlara yönelik sosyal yardım mekanizmaları;
  2.  çalışma yaşamındaki gelişmeler ve düzenlemeler, sendikaların rolü;
  3. sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmet alanlarındaki gelişmeler olarak sıralanabilir.

Politika Süreçlerine Katkı

Forum, öğretim üyelerinin, öğrencilerin, devlet ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı seminerler ve atölye çalışmaları düzenler, yayınlar yapar. Ayrıca, Forum, sosyal politika kararları ve uygulamalarında rol oynayan politikacılar, bürokratlar, gazetelerin köşe yazarları ve diğer fikir önderleri ile araştırma sonuçlarını paylaştığı toplantılar yapmayı ve bu şekilde politika süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlar. Forum, sosyal politika alanında kamuoyu oluşturmak amacıyla, Türkiye'den ve farklı ülkelerden, eserlerinde sosyal sorunları işleyen yazar, film yönetmeni, sanatçı ve bilim insanlarının konuşmacı olarak katıldığı sohbet toplantıları düzenler.