Kamu Tarafından Finanse Edilen Bir Sistemde Özel Sağlık Sigortasının Satımı: Sigorta Acenteleri Üzerine Bir Çalışma

Yazar: 
Oğuzhan Hışıl
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2020
Tez Danışmanı: 
Volkan Yılmaz
Özet: 
Kamu Tarafından Finanse Edilen Bir Sistemde Özel Sağlık Sigortasının Satımı: Sigorta Acenteleri Üzerine Bir Çalışma
Açıklama: 

Özel sağlık sigortası (ÖSS) sahipliğinde artış küresel bir eğilime dönüşmüştür. Türkiye herkes için zorunlu sosyal sağlık sigortası sunan bir ülke olmasına rağmen bu eğilimin dışında kalmamıştır. Türkiye’de iki çeşit ÖSS bulunmaktadır: standart ÖSS ve tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS). Bu tez resmi verilerin betimsel analizi ve sigorta acentelerinin perspektiflerinin niteliksel olarak araştırılması üzerinden ÖSS satışlarındaki artışın arkasındaki dinamiklerini incelemektedir. Bu tez kapsamında İstanbul’daki sigorta acenteleri ile yedi yarı-yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Sigorta acenteleri Türkiye’de ÖSS satışlarının en çok yapıldığı satış birimleri olması açısından stratejik öneme sahiptir. Sigorta acenteleri Türkiye'deki ÖSS satın alımlarındaki artışı iki temel faktöre referansla açıklamaktadır: ÖSS satın alıcılarının kamu tarafından sunulan sağlık hizmetlerine yönelik algıladıkları sorunlar ve ÖSS satın alıcılarının 2003 reformu ile birlikte artan kapasiteye sahip özel sağlık hizmetlerine yönelik artan talepleri. Ek olarak bu tez, sigorta acenteleri tarafından kurulan güven ilişkisinin ÖSS müşteri havuzunun genişlemesinde önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Son olarak, bu tez genellikle yüksek gelir gruplarına hitap eden ÖSS ürünün TSS ürününün pazara sunulması ile birlikte daha çeşitli bir müşteri tabanını cezbetmeye başladığını ileri sürmektedir.