Milli Eğitim Şuraları ve Siyasi ve Intikallar: 1939 – 1960

Yazar: 
Sarah Carpenter Kılınç
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Mezuniyet Yılı: 
2007
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Milli Eğitim Şuraları ve Siyasi ve Intikallar: 1939 – 1960
Açıklama: 

Bu tez, tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş dönemindeki milli eğitim sisteminde devamlılık ve değişikliği incelemek amacıyla, özellikle, 1940'lı ve 1950'liyıllarda yapılan Milli Eğitim Şuraları nın raporlarını içermektedir. Şuralar, araştırmacılartarafından genellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kritik eğitim meseleleriniyansıtan bir ayna olarak kullanıldılar. Bu tez, Şuralarda tartışılan konuların dönemin enönemli noktaları olduğunu varsaymadan, Şuraların niteliğini daha eleştirel bir yaklaşımla inceliyor. Tezin amacı, içinde çok önemli toplumsal değişikliklerin yer aldığı yirmi yıllık bir dönemde Şuraların rolü, görevi ve algılanışının nasıl bir evrim geçirdiği detaylarıyla incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışma, Cumhuriyetin doğuşundan 1960 yılında gerçekleşen askeri darbeye kadar eğitim alanındaki gelişmelere ve eğitim sistemini milliyetçilik doğrultusunda biçimlendirme çabalarına odaklanıyor. Bunun yanısıra, Milli Eğitim Şuralarının içerikleri daha ayrıntılı ve eleştirel bir yaklaşımla tartışılıyor. Bu doğrultunda, Şuraların din eğitimi, meslek okulları, köy enstitüleri ve eğitimde demokrasi gibi konular hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yaptıkları önerilerin ne kadar dikkate alınmış olduğu inceleniyor. Şura önerlerinin genel olarak hükümet politikalarına bir ölçüde yansımış olmalarına rağmen, bazı durumlarda aksi yönde gözlemler yapmak da mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, Şuraların incelenmesi Türkiye Cumhuriyeti eğitim tarihine ışık tutabilecek niteliktedir. Ama bu, sadece önerilerin içeriğine bakarak değil, tartışmaların bağlam ve arka plan dikkate alındığında değerlendirilebilecek bir imkandır.