Sağlıkta Eşitsizlikler Üzerine Sosyal Politika Seminer Serisi: Dünya Sağlık Örgütü ve Global Sağlık Politikaları

Cuma, Aralık 7, 2018 - 14:30
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
İbrahim Bodur Oditoryumu, Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs
Hande Harmancı, WHO

Dünya Sağlık Örgütü ve Global Sağlık Politikaları

Hande Harmancı

Dünya Sağlık Örgütü

 

7 Aralık 2018, Cuma, 14:30 – 16:30

İbrahim Bodur Oditoryumu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs

 

1948’de kurulduğundan bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyadaki sağlık politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadı. Başarılı (çiçek hastalığı), başarısız (sıtma) ve hala sürmekte olan (çocuk felci) eradikasyon programlarından, uluslararası sağlık anlaşmalarının şeklini değiştiren sözleşmelere; kanıta dayalı klinik rehberler hazırlamak gibi normatif çalışmalardan ateş hattında Ebola ile sahada mücadele etmeye varan çok çeşitli alan ve konularda çalışmalarını sürdürdü, sürdürüyor. Geçmişteki “tek” rolünden, günümüzde, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse sivil toplum ve uluslararası diğer kuruluşlar arasında sağlıkla ilgili global aktörlerden biri haline gelen DSÖ hala faydalı ve gerekli mi? Yeni Genel Direktör Dr.Tedros’un estirdiği yenilik rüzgarı DSÖ’yü ve dünyayı nasıl etkiliyor? DSÖ bir “sağlık aktivisti” kimliği ile hareket edebilir mi edemez mi?

 

Konuşma dili Türkçe olacaktır.

Konuşma herkese açık olacaktır.

Lütfen katılım durumunuzu belirtmek üzere 5 Aralık 2018, 17:00’ye spf@boun.edu.tr adresine mail atınız.