Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar”

Perşembe, Nisan 28, 2016 - 15:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Boğaziçi Üniversitesi, Özger Arnas
Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)