Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar

Perşembe, Mart 23, 2017 - 14:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Boğaziçi Üniversitesi, Nafi Baba
Prof. Nadir Özbek