Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey

Perşembe, Nisan 14, 2016 - 15:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Sosyal Politika Forumu
Zühre Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)