Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme

Çarşamba, Şubat 7, 2018 - 14:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Boğaziçi Üniversitesi, Nafi Baba
Pınar Uyan Semerci & Emre Erdoğan