Türkiye’de 2006 Kurumlar Vergisi Reformunda İç Politikanın Rolü

Yazar: 
Şule Nur Sarper
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2019
Tez Danışmanı: 
Volkan Yılmaz
Özet: 
Türkiye’de 2006 Kurumlar Vergisi Reformunda İç Politikanın Rolü
Açıklama: 

Bu tez, 2006 kurumlar vergisi reformunu mümkün kılan iç siyasi faktörleri, reform etrafında yapılan siyasi tartışmalarda tematik örüntüleri ortaya çıkarma yoluyla incelemektedir. 2006 reformu, kurumlar vergisindeki diğer düzenlemelerle birlikte kurumlar vergisini yüzde 10 gibi radikal bir oranda azaltmıştır. Vergi politikası değişiklikleri ile ilgili literatür, kurumlar vergisi oranlarındaki küresel düşüşü vergi rekabetine dayalı dışsal bir faktör olarak açıklarken, bu tez seçilen ülke örneğinde kurumlar vergisi reformuna yol açan süreçte yerel aktörlerin rolünü araştırmaktadır. Bu tez çalışması sayılan belgelerin tematik analizi üzerine kuruludur: 2001 ve 2007 yılları arasında yayınlanan iki kilit iş insanı örgütü ve hükümetin politika belgeleri ve kurumlar vergisi reformuna ilişkin tartışmaların medya yansımaları ile ilgili meclis tutanakları. Bu tez, Türkiye Parlamentosu'ndaki siyasi partilerin çoğunun ve iki iş örgütünün uluslararası vergi rekabetinde Türkiye’nin avantajlı konuma geçmesini kendi çıkarları doğrultusunda algıladıklarını ve böylece 2006 kurumlar vergisi reformuna katkıda bulunmayı seçtiklerini göstermektedir. 2006 kurumlar vergisi reformu ve reform öncesi kurumların vergi yükünü hafifletmek için yapılan öncül regülasyonlar üzerinde siyasi bir fikir birliği mevcuttur. Seçilen iş örgütleri olan MÜSİAD ve TÜSİAD'ın sahip olduğu araçsal güç, reformun politika oluşturma sürecinde onlara bir temsil fırsatı sağlamıştır. Bu tez, 2006 kurumlar vergisi reformunun hükümet partisinin iş dünyası ile olan ittifakını güçlendiren mekanizmalarından biri olduğunu ve bu durumun kurumlar vergisi reformu etrafındaki politik tartışmalarda vergi adaleti kavramını bir kenara ittiğini savunmaktadır.