Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastanesi Modeli

Yazar: 
Çağla Gün
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2019
Tez Danışmanı: 
Volkan Yılmaz
Özet: 
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastanesi Modeli
Açıklama: 

Şehir hastanesi programı, kamu sektörünün kamu hizmetleri sunumundaki rolünde dönüşüme yol açan kamu-özel ortaklığı (KÖO) modelinin Türkiye sağlık sistemindeki en güncel uygulamasıdır. Bu tez, politika transfer süreci ve kamu ile özel aktörlerin politika transfer ağlarındaki etkileşimi sonucu ortaya çıkan şehir hastanesi modelini, KÖO’nun bir örnek vakası olarak incelemektedir. Bu bağlamda bu tez, politika ağlarını, aktörlerin bu ağlara dahil olmaktaki motivasyonlarını, Türkiye’deki sağlık hizmetleri sunumunda KÖO modelinin ortaya çıkışının arkasındaki siyasi dinamikleri ve çeşitli aktörlerin sağlık hizmetleri sunumunda KÖO modelinin uygulanmasına yönelik algı, katkı ve dirençlerini incelemektedir. Tezin temelinde katılımcı gözlem ile birlikte mevzuat ve politika belgelerinin kapsamlı incelemesi yer almaktadır. Bu analiz dört sonuç ortaya çıkarmıştır. İlk olarak, devletin gönüllü olarak katıldığı ve özel aktörlerin katkılarını desteklediği bir politika transferi örneği olan şehir hastanesi modeli, hükümetin epistemik topluluklarla ilişkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. İkinci olarak, bu model tepeden inme ve demokratik olmayan bir şekilde uygulanmış ve projelerin mühim detayları kamuya açıklanmamıştır. Üçüncü olarak, kamu sektörünün uzmanlık eksikliği bilgi ve güç asimetrileri yaratmış, bunun sonucu olarak kamu sektörü edilgen bir role itilmiş ve özel aktörler güçlü bir konum edinmiştir. Son olarak, KÖO modelinin hızlı bir şekilde, yeterli plan yapılmadan uygulanması, sağlık hizmetlerinin halk desteği ve meşruiyet yaratma potansiyeli ile birlikte kısa vadeci bir ekonomik kalkınma stratejisi olarak ön plana çıkarılmasıyla uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir.