Türkiye’de Sosyal Konut Politikası ve Refah Rejimi: Karşılaştırmalı Perspektif

Yazar: 
Anıl Gürbüztürk
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2017
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Türkiye’de Sosyal Konut Politikası ve Refah Rejimi: Karşılaştırmalı Perspektif
Açıklama: 

Bu tez Türkiye'de konut politikasının ve konut sektörünün Cumhuriyet döneminde refah rejiminin dönüşümüyle nasıl şekillendiğini incelemektedir. Türkiye örneği karşılaştırmalı tarihsel perspektif içerisinde, Türkiye'nin eski refah rejimi ve Güney Avrupa refah rejimi benzerliği açısından ele alınmaktadır. Tartışma konut politikaları ve konut sektörünün Türkiye ve dört Güney Avrupa ülkesindeki ortak özellikleri üzerinden genişletilmektedir. Türkiye'de refah rejimi değişikliğinin yönünün Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa ülkelerinden farklı olduğu ve bu farklılığın konut politikasının yeni yörüngesine yansıması tartışılmaktadır.