Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi: İstanbul’daki Belediye Bakım Hizmetleri Örneği

Yazar: 
Elifcan Çelebi
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2017
Tez Danışmanı: 
Volkan Yılmaz
Özet: 
Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi: İstanbul’daki Belediye Bakım Hizmetleri Örneği
Açıklama: 

Sosyal bakım Türkiye'nin olgunlaşmamış refah politikaları alanları arasındadır. Ailenin bu alanda üstlendiği merkezi rol, bu alana ayrılan kamu harcamalarının sınırlılığı ve bu alandaki kurumsallaşmanın ve uzmanlaşmanın kısıtlılığı Türkiye’de sosyal bakım alanının temel özellikleridir. Belediyelerin yetki alanlarına ilişkin 2004 yılında gerçekleşen reformun sonucunda, belediyeler sosyal bakım programları uygulamaya başladılar ve bu alanın önemli aktörlerinden birine dönüşmeye başladılar. Bu tez çalışması yerel refah sistemleri literatüründen esinlenmiş ve sosyal bakım alanını, değişen refah yönetişimini ve sunumunu anlamak üzere bir vaka olarak seçmiştir. Bu çerçevede bu tez çalışması İstanbul’da seçilen ilçe belediyelerinin sosyal bakım alanındaki yeni rollerini incelemektedir. Bu incelemenin sonucunda, bu çalışma hem bakım politikalarının yerel boyutuna ışık tutmakta hem de değişen sosyal politika alanının özelliklerinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, ilçe belediyelerinin, Türkiye'de sosyal bakım alanının giderek daha önemli fakat düzensiz bir bileşeni olduğunu ortaya koymaktadır. Belediyelerin her biri farklı sosyal bakım programları uygulamakla birlikte, bu programlar birbirine çok benzeyen düzensiz ve hizmet kapsamı sınırlı bir uygulama yapısına sahiptir.  Her ne kadar özellikle yoksul engelli ve yaşlıları hedeflemeleri ve bakım alanında nakit transferine dayalı yaklaşıma sahip olmaları açısından ilçe belediyeleri ve merkezi devlet uygulamaları arasında önemli bir fark bulunmasa da, uyguladıkları dar kapsamlı ev temelli bakım hizmetlerinin Türkiye'de sosyal bakım politikalarında bir yeniliğe işaret etmekte olduğu düşünülmektedir.