Türkiye Refah Rejiminde Engelliliğin Politik Ekonomisi

Yazar: 
Volkan Yılmaz
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Mezuniyet Yılı: 
2010
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Türkiye Refah Rejiminde Engelliliğin Politik Ekonomisi
Açıklama: 

Türkiye'nin refah rejimi 2002 yılından bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde büyük çaplı bir dönüşüme sahne oluyor. 2005 yılında yürürlüğe giren Özürlüler Yasası'nı da sosyal politika alanında neden olduğu önemli değişikliklerden dolayı bu dönüşümün önemli bir parçası olarak ele almak mümkün. Bu çalışma, engelliliği kapitalist refah devleti bağlamında ortaya çıkan ve yasal olarak bu kategori içerisinde değerlendirilen kişileri özellikle istihdam ve sosyal yardım alanlarında toplumun geri kalanından farklı hak ve ayrıcalıklara sahip kılan bir politika kategorisi olarak ele alıyor. Bu yaklaşım çerçevesinde, öncelikle engellilik kategorisi ile Türkiye'deki refah rejimi arasındaki tarihsel ilişkiyi irdeleyen bu çalışma, Özürlüler Yasası'nın çıkmasına kadar geçen siyasi süreci ve bu yasanın siyasal sonuçlarını inceleyerek, günümüz Türkiyesinde engellilik kategorisinin politik ekonomisine odaklanmaktadır. Bu çalışma dahilinde üç tür bilgi kaynağından yararlanılmıştır: ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, engelli örgütlenmeleri ve engellilere hizmet veren örgütlerin temsilcileri ile yapılan derinlemesine mülakatlar; ilgili yasal mevzuat, kamu kurumlarından temin edilen raporlar ve veriler; engellilerin Engelliler.biz internet forumunda aktardıkları deneyimler. Bu çalışmada, Türkiye refah rejimi içerisinde ilk kez 1970li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan engellilik kategorisinin, AKP döneminde gerçekleşen refah rejimi dönüşümünde önem kazandığı öne sürülmektedir. Özürlü aylığının miktarında yapılan artışın ve yürürlüğe konan evde bakım aylığının Türkiye'de refah rejiminin sınırlarını genişlettiği iddia edilmektedir. Fakat bu genişlemenin, aylıkların hak sahipliği düzenlemelerinde hakim olan ?liberal artakalancı? yaklaşım ile mitik aile dayanışmasının öncelliğine dayanan muhafazakar bir sosyal politika anlayışının pekiştirilmesini beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Son olarak, aynı dönemde özürlü aylığı hak sahipliğine getirilen çalışma koşulunun ve özür oranı hesaplamasında yapılan değişiklikle hak sahipliğinde yaşanan daralmanın, engellilik kategorisinin kişinin çalışabilme kapasitesi temelinde parçalanmaya uğramasına yol açmaya başladığına dikkat çekilmektedir.