Türkiye'de Ruh Sağlığı Politika Reformu: Kullanıcı Gruplarının Yaklaşımı

Yazar: 
Merve Kardelen Bilir
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
Mezuniyet Yılı: 
2018
Tez Danışmanı: 
Volkan Yılmaz
Açıklama: 

Türkiye'nin ruh sağlığı politikası, 2006'dan beri bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu değişimin temel amacı, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin kurulmasına öncelik vermek ve ülke çapında erişilebilir bir ruh sağlığı hizmet ağını kurmaktır. Bu bağlamda, bu tez ruh sağlığı kullanıcı gruplarının bu değişimlerle ilgili görüşlerinin niteliksel analizini yaparak Türkiye'de ruh sağlığı politikası değişikliğinin politikasına odaklanmaktadır. Bu tezin temel amacı, Türkiye'de ruh sağlığı politikası değişikliğinin siyasetini analiz etmekle birlikte bu süreçte kullanıcı gruplarının rolünü ve ruh sağlığı kullanıcı gruplarının bu dönüşüm hakkındaki görüşlerinin nitel analizini anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 2018 yılının Nisan ve Haziran ayları arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de ruh sağlığı kullanıcı gruplarının temsilcileriyle yürütülen 13 adet derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bu tez, bu politika değişikliğinin hastane-toplum dengeli bakım modeli halini aldığını ve toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin açılmasının ruh sağlığı hizmetlerinin kullanımını ve erişimini arttırdığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Türkiye’nin ruh sağlığı sisteminin ruh sağlığı sorunları yaşayan bireyleri güçlendirmek için tıbbi ve sosyal destek yoluyla iyileşme temelli ve bütüncül bir görünüm ortaya koymakta yetersizdir. Bu saha çalışmasında yer alan kullanıcı grupları temsilcileri de bu politika değişikliğinin kullanıcı gruplarının beklentilerini karşılamadığını ve başka yönlerden de yetersiz kaldığını yansıtmaktadır.