Telefonlar Kimin İçin Çalıyor? Türkiye Çağrı Merkezi Endüstrisi ve Çok- Dilli Çağrı Merkezlerinde İşin Deneyimlenmesi

Yazar: 
Ataman Osman Avdan
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Mezuniyet Yılı: 
2010
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Telefonlar Kimin İçin Çalıyor? Türkiye Çağrı Merkezi Endüstrisi ve Çok- Dilli Çağrı Merkezlerinde İşin Deneyimlenmesi
Açıklama: 

Bu çalışmada Türkiye çağrı merkezi endüstrisinin anahatları ve onun bir alt kolu olan çok-dilli çağrı merkezlerinde çalışanların işi deneyimleme biçimleri incelenmektedir. Çağrı merkezlerinin yaygınlaşması, işgücünün niteliklerine, merkezlerin coğrafi dağılımına, devletin ve kamu kuruluşlarının endüstri ile ilişkilerine, servislerin uluslararasılaşmasına ağırlık verilerek incelenmiş, Türkiye çağrı merkezi endüstrisinin dünyadaki yeri araştırılmıştır. Bu yeni işyerlerinde nasıl bir istihdam yaratıldığını, çalışma koşullarını, buralarda kimlerin çalıştığını, onların vasıfları, işe yaklaşımları, beklentileri ve iş tatminlerini tespit edebilmek için yarı-yapılandırılmış mülakat yöntemi seçilmiş, dört farklı tipteki şirketlerden işçilerle görüşülmüştür.
Göçmen olanlar ve olmayanlar olarak iki farklı işçi grubu tespit edilmiştir. Çalışma, farklı hayat deneyimlerinin farklı iş deneyimlerine yol açtığını ve yaygın varsayımların aksine, görece yüksek maaşlı çok-dilli çağrı merkezlerinde bile geçici nitelikte bir istihdam yaratıldığını, ancak seçenekleri kısıtlı kimselerin çağrı merkezlerini bir iş fırsatı olarak gördüğünü iddia etmektedir.