Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü

Pazartesi , Ağustos 4, 2014 - 15:45
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Sosyal Politika Forumu
Taylan Acar (University of Wisconsin-Madison, Sociology)

Almanya’da belli göçmen gruplara mensup öğrenciler eğitim sisteminin alt  basamaklarında  yer  alırken,  kimi  göçmen  gruplar  eğitim  sistemi  içerisinde daha  başarılı  olmaktadır.  Öğrencilerin  toplumsal  konumlarının  yanı  sıra, toplumsal  ağların  ve  ilişkilerin  rolü  farklı  göçmen  grupları  arasında  değişen eğitim  başarısı  meselesini  açıklamaya  yardımcı  olacaktır.  Bir  yandan,  etnik cemiyet  dışında  ilişkiler  kurulamaması,  göçmenleri  “ev  sahibi  toplumdan” yalıtarak  eğitim  sisteminin  sunduğu  seçenekler  hakkındaki  bilgiden  mahrum bırakmaktadır.  Öte  yandan,  etnik  ağlar,  göçmen  aileler  için  hem  iktisadi  hem de  toplumsal  bir  güvence  ağı  oluşturmakta,  etnik  ağlara  gömülü  kaynaklar okul  başarısı  için  elverişli  şartlar  doğurabilmektedir.  Etnik  ağların  “bağıl (conditional)  bir  bakış  açısıyla  ele  alınacağı  bu  sunum,  bir  yandan  toplumsal ağlar  hakkındaki  kuramsal  tartışmaya  müdahale  etmekte,  bir  yandan  da Almanya  bağlamında  ikinci  nesil  göçmen  çocuklarının  yaşadığı  eğitim eşitsizliklerine  alternatif  bir  açıklama  getirmektedir.  Sunumda,  temel  olarak National Educational Panel Study (NEPS) verileri kullanılmıştır.