Yeni Çağ’da Endüstri Mesleki Eğitimle Üretilen Yeni İşçiler: Alibeyköy Okulu’nda İşçi Sınıfı Deneyimi

Yazar: 
Ilgın Erdem
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Mezuniyet Yılı: 
2008
Tez Danışmanı: 
Nazan Üstündağ
Özet: 
Yeni Çağ’da Endüstri Mesleki Eğitimle Üretilen Yeni İşçiler: Alibeyköy Okulu’nda İşçi Sınıfı Deneyimi
Açıklama: 

Bu tez neoliberalizm ve sanayisizleşme bağlamında işçi sınıfının materyal ve kültürel olarak üretimini konu edinmektedir. Analizim, neoliberal politikaların takdimi ve esnek ve dağınık biçimde örgütlenmiş üretim rejiminin yerleşmesinin ardından Endüstri Meslek Liselerinin yalnızca alt sınıf mensubu gençlere yönelik hale geldiğini iddia edecektir. Alibeyköy Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde yapılan etnografik çalışma, işçi sınıfı deneyimini İstanbul'un yoksul bir mahallesinde inceleyecektir. 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar işçi sınıfının yerleşim alanı ve endüstriyel bölgesi olarak bilinen; bugün ise sanayisizleşme alanı olarak yeniden örgütlenen Alibeyköy, endüstriyel ilişkilerdeki değişimleri gözlemlemek için uygun bir örnek olarak ortaya çıkmıştır. Hem mahallenin hem de okulun güncel sorunlarının varlığı altında, öğrencilerin eğitimle sağlanabilecek mobiliteyi dikkate almak yerine okul alanında kendine özgü özelliklere sahip olan kültürel kimlikler, ilişkiler, içerme ve dışlama pratikleri gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışma, öğrencilerin geliştirdiği bu pratiklerin enformal sektördeki çalışma ilişkileri ile paralellikler taşıdığını iddia etmenin yanı sıra, bu genç işgücünün hem materyal hem de kültürel olarak gelecekteki çalışma yaşamlarına hazırlandığını iddia etmektedir.