Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çalıştayı

Pazartesi , Nisan 17, 2006 - 10:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ayşe Buğra, Michaela Moser, Nurhan Yentürk

17 Nisan 2006, Pazartesi

Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü

Akademik Kurul Odası    

Sabah Oturumu

10.00   Açılış

“Türkiye’de Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları:

Avrupa Birliği Sosyal İçerme Süreci üzerine Gözlemler”

Prof. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

10.30   “Avrupa Birliği Yoksullluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları:

Sivil Bir Ses olarak Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağının Rolü”

Michaela Moser, Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı Temsilcisi

11.15   Kahve Arası

11.30   Tartışma

12.30   Öğle Yemeği

Öğleden sonra Oturumu

14.00   Tartışma

Türkiye’de Sosyal Dışlanma ile Mücadelede STK’ların rolü

16.00    Kapanış

“Türkiye’de Sosyal Haklar ve STK’lar”

Prof. Nurhan Yentürk, Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Merkezi