Araştırmacılar

Araştırmacı
Cemre Canbazer

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Erasmus Programı dahilinde University College London’ın Antropoloji bölümünde eğitim görmüş olup halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Lisans eğitimi sırasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde stajyerlik yapmış olup lisans programından mezun olduktan sonra insanı yardım alanında çalışan bir sivil toplum kurumunda sosyal çalışmacı olarak yer almıştır. İlgi alanları emek çalışmaları, aktif emek piyasaları, çalışma hayatı, iş hukuku uygulamaları, sosyal eşitsizlikler ve yoksulluk temalarını kapsar.

 

Araştırmacı
Ekin Ekici

Ekin Ekici 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012’de bir dönem boyunca Erasmus programı kapsamında Lizbon, Portekiz’de ISCTE-IUL Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Mezun olduktan sonraki süreç içerisinde Güneydoğu Bölgesi’nde insani yardım alanında çalışan uluslararası sivil toplum ve BM kurumlarında çalışmıştır. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sağlık politikaları, istihdam ilişkileri ve sosyal politika konusunda kamuoyu algısı gibi konular bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Tuğba Zeynep Şen

Tuğba Zeynep Şen 2019’da Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji lisans bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Göç Araştırmaları Derneği ve Poedat ile çalışmıştır. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. İlgi alanları arasında sağlık politikaları, düzenleyici politikalar, kamu özel işbirlikleri ve refah tutumları bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Zeynep Kesici

Zeynep Kesici, 2013 yılında Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Beşeri Bilimler dalında lisans eğitimi almak için Londra, İngiltere'ye taşındı ve 2017 yılında Siyaset Bilimleri anadal ve Tarih yandal diplomasıyla mezun oldu. Mezun olduktan sonra İngilizce eğitmeni olarak çalıştı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sosyal politika, işgücü piyasaları, istihdam ilişkileri, sosyal eşitsizlik, yoksulluk ve cinsiyet konuları bulunmaktadır.

 

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Dr. Öğr. Üy. Osman Savaşkan

Osman Savaşkan, lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (ing.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alanSavaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te "State Rescaling and Dynamics of Government-business Relaitions in Tow Turkish Cities,”  başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet-iş adamı ilişkileri, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler, gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğraile birlikte kaleme aldıkları New Capitlaism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılınd aEdward Elgar tarafından yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Arşivi

Nihal Kayalı

University of California Los Angeles (UCLA)

2020-2021

Elifcan Çelebi

Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG) 

2018-2019

Ayşe Alnıaçık

University of Pittsburgh 

2017-2018

Yasemin Taşkın Alp

UC San Diego

2017-2018

A. Elizabeth DeLuca

University of California 

2016-2017