Araştırmacılar

Araştırmacı
Anıl Gürbüztürk

Anıl Gürbüztürk 2010 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2015 yılında Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Aynı yıl, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümüne yüksek lisans öğrencisi olarak katılmıştır. 2017 yılında Yüksek lisans tezini Türkiye’de Sosyal Konut Politikası ve Refah Rejimi üzerine yazmıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına devam eden Anıl, aynı zamanda 2013’ten bu yana KONDA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde araştırmacı olarak çeşitli projelerde yer almıştır. İlgi alanları arasında sosyal konut politikaları, kent çalışmaları, devlet ve toplum, gecekondu mahalleleri, kentsel eşitsizlikler ve kent hakkı bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Cemre Canbazer

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Erasmus Programı dahilinde University College London’ın Antropoloji bölümünde eğitim görmüş olup halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Lisans eğitimi sırasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde stajyerlik yapmış olup lisans programından mezun olduktan sonra insanı yardım alanında çalışan bir sivil toplum kurumunda sosyal çalışmacı olarak yer almıştır. İlgi alanları emek çalışmaları, aktif emek piyasaları, çalışma hayatı, iş hukuku uygulamaları, sosyal eşitsizlikler ve yoksulluk temalarını kapsar.

 

Araştırmacı
Ekin Ekici

Ekin Ekici 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012’de bir dönem boyunca Erasmus programı kapsamında Lizbon, Portekiz’de ISCTE-IUL Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Mezun olduktan sonraki süreç içerisinde Güneydoğu Bölgesi’nde insani yardım alanında çalışan uluslararası sivil toplum ve BM kurumlarında çalışmıştır. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sağlık politikaları, istihdam ilişkileri ve sosyal politika konusunda kamuoyu algısı gibi konular bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Oğuzhan Hışıl

2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. İlgi alanlarında sağlık sosyolojisi olan Oğuzhan, antidepresanların tüketimindeki artışın ekonomik ve yönetimsel unsurlarını tartışmaya açan bir tez yazdı. Bu doğrultuda sağlık ve daha özelde ruh sağlığı politikaları, eşitsizlik, küreselleşme ve neo-liberalizm gibi konularla da ilgilenmeye başlamıştır ve yüksek lisansta da bu alanlarla ilgili çalışma yapmayı planlamaktadır. Oğuzhan aynı zamanda Sosyal Politika Forumu’nda insani yardım ve sosyal politika alanlarında yürütülen çalışmalarda araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

 

Araştırmacı
Püren Aktaş

Püren Aktaş lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2019 yılında Boğaziçi Universitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programından "Tanıya Dayalı Fiyat Uygulamasının Tıbbi Özerkliğe Etkileri: Hekim Perspektifi" başlıklı teziyle mezun oldu. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” araştırmasında proje asistanı olarak çalıştı. İlgi alanları sosyal politika ve sağlık politikalarıdır. 

 

Araştırmacı
Simla Serim

Simla Serim 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama yandal programından mezun olmuştur. 2014-2015 öğretim yılının güz döneminde Duisburg Essen Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır. Lisans öğrenimi boyunca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün projelerinde çalışmış, özel sektörde sosyal içerikli projeler için danışmanlık veren bir firmada ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda staj yapmıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Serim’in ilgi alanları eşitsizlikler ve sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik politikalardır.

Araştırmacı
Tuğba Zeynep Şen

Tuğba Zeynep Şen 2019’da Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji lisans bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Göç Araştırmaları Derneği ve Poedat ile çalışmıştır. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. İlgi alanları arasında sağlık politikaları, düzenleyici politikalar, kamu özel işbirlikleri ve refah tutumları bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Zeynep Kesici

Zeynep Kesici, 2013 yılında Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Beşeri Bilimler dalında lisans eğitimi almak için Londra, İngiltere'ye taşındı ve 2017 yılında Siyaset Bilimleri anadal ve Tarih yandal diplomasıyla mezun oldu. Mezun olduktan sonra İngilizce eğitmeni olarak çalıştı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sosyal politika, işgücü piyasaları, istihdam ilişkileri, sosyal eşitsizlik, yoksulluk ve cinsiyet konuları bulunmaktadır.

 

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Dr. Öğr. Üy. Osman Savaşkan

Osman Savaşkan, lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (ing.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alanSavaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te "State Rescaling and Dynamics of Government-business Relaitions in Tow Turkish Cities,”  başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet-iş adamı ilişkileri, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler, gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğraile birlikte kaleme aldıkları New Capitlaism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılınd aEdward Elgar tarafından yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Arşivi
Elifcan Çelebi Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG)  2018-2019
Ayşe Alnıaçık University of Pittsburgh  2017-2018
Yasemin Taşkın Alp UC San Diego 2017-2018
A. Elizabeth DeLuca University of California  2016-2017