Araştırmacılar

Araştırmacı
Cemre Canbazer Şanlı

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Erasmus Programı dahilinde University College London’ın Antropoloji bölümünde eğitim görmüştür. Lisans eğitimi sırasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde stajyerlik yapmış olup lisans programından mezun olduktan sonra insanı yardım alanında çalışan bir sivil toplum kurumunda sosyal çalışmacı olarak yer almıştır. 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'ndan 'Türkiye Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etkinleştirme Tipolojileri İçinde Konumlandırılması: Destekleyici mi Çalıştırmacı mı?' başlıklı teziyle mezun olmuştur. İlgi alanları emek çalışmaları, aktif emek piyasaları, çalışma hayatı, iş hukuku uygulamaları, sosyal eşitsizlikler ve yoksulluk temalarını kapsar.

 

Araştırmacı
Ekin Ekici

Ekin Ekici 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012’de bir dönem boyunca Erasmus programı kapsamında Lizbon, Portekiz’de ISCTE-IUL Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Mezun olduktan sonraki süreç içerisinde Güneydoğu Bölgesi’nde insani yardım alanında çalışan uluslararası sivil toplum ve BM kurumlarında çalışmıştır. 2022'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'ndan 'Türkiye'de Diyabet Politikasının İncelenmesi: Nitel bir Doküman Analizi' başlıklı teziyle mezun olmuştur. İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sağlık politikaları, istihdam ilişkileri ve sosyal politika konusunda kamuoyu algısı gibi konular bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Zeynep Kesici

Zeynep Kesici 2017 yılında Kings College London’da Siyaset Bilimleri ana dalı ve Tarih yan dalını tamamladı. 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’ndan “Türkiye Sağlık Hizmetleri İç Pazarında Meme Kanseri Hastalarının Tedaviye Erişim Patikaları: Nitel Bir Araştırma” başlıklı tezi ile mezun oldu.  İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sosyal politika, sağlık politikaları, istihdam ilişkileri, sosyal eşitsizlik, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet konuları bulunmaktadır.

 

Araştırmacı
Buse Eren

Buse Eren İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden onur öğrencisi olarak 2018 yılında mezun olmuştur. Aynı okulda ikinci diploma programıyla İşletme ve yan dal İktisat programlarını da tamamladı. Tam burslu olarak eğitim aldığı Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi lisans programını da onur öğrencisi olarak 2019 yılında tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika yüksek lisans programına devam etmektedir. Tez konusu, zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin, ölümleri nedeniyle olası bir bakım krizine ilişkin gelecekteki bakım planlamalarını ve sosyal politika beklentilerini içermektedir. İlgi duyduğu araştırma alanları arasında sağlık politikaları, istihdam ilişkileri, bakım politikaları ve engellilik konuları yer almaktadır.

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Dr. Öğr. Üy. Osman Savaşkan

Osman Savaşkan, lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (ing.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alanSavaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te "State Rescaling and Dynamics of Government-business Relaitions in Tow Turkish Cities,”  başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet-iş adamı ilişkileri, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler, gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğraile birlikte kaleme aldıkları New Capitlaism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılınd aEdward Elgar tarafından yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Arşivi

Nihal Kayalı

University of California Los Angeles (UCLA)

2020-2021

Elifcan Çelebi

Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG) 

2018-2019

Ayşe Alnıaçık

University of Pittsburgh 

2017-2018

Yasemin Taşkın Alp

UC San Diego

2017-2018

A. Elizabeth DeLuca

University of California 

2016-2017