Araştırmacılar

Araştırmacı
Anıl Gencelli

Anıl Gencelli, 2016 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümden mezun olmuştur. 2014-2015 eğitim yılının bahar dönemini Erasmus+ programıyla Varşova National Defence University’de tamamlamıştır. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’na başlamış ve eğitimini halen burada sürdürmektedir. İlgi alanları arasında sağlık politikaları, engellilik, engelli bireylerin rehabilitasyona erişimi ve engelli hakları bulunmaktadır. 

Araştırmacı
Batuğhan Yüzüak

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Batuğhan YÜZÜAK, takip eden yılda yine aynı üniversitede Sosyal Politika yüksek lisansına başlamıştır. Eğitimi halen devam etmektedir. Lisansının üçüncü yılını ODTÜ’de tamamlayan YÜZÜAK’ın ilgi alanları arasında cinsel sağlık politikaları, bu politikaların dezavantajlı gruplar üzerine etkileri ve kırılganlık özelinde emek hareketleri vardır. Hâlihazırda, Sosyal Politika Forumu’nda yürütülen Türkiye’nin sosyal diyalog uygulamaları üzerine araştırmalarda görev almaktadır.

 

Araştırmacı
Duygun Ruben

Duygun Ruben lisans derecesini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2013- 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi’nde kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışmış, 2014-2015 yılları arasında ise Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde stajyerlik yapmıştır. Temel ilgi alanları siyasal iktisat, sosyal politika ve kent çalışmalarıdır.

Araştırmacı
Oğuzhan Hışıl

2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. İlgi alanlarında sağlık sosyolojisi olan Oğuzhan, antidepresanların tüketimindeki artışın ekonomik ve yönetimsel unsurlarını tartışmaya açan bir tez yazdı. Bu doğrultuda sağlık ve daha özelde ruh sağlığı politikaları, eşitsizlik, küreselleşme ve neo-liberalizm gibi konularla da ilgilenmeye başlamıştır ve yüksek lisansta da bu alanlarla ilgili çalışma yapmayı planlamaktadır. Oğuzhan aynı zamanda Sosyal Politika Forumu’nda insani yardım ve sosyal politika alanlarında yürütülen çalışmalarda araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

 

Araştırmacı
Püren Aktaş

Püren Aktaş lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” araştırmasında proje asistanı olarak çalıştı. İlgi alanları sosyal politika, sağlık politikaları ve toplumsal cinsiyet çalışmalarıdır.

 

Araştırmacı
Simla Serim

Simla Serim 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama yandal programından mezun olmuştur. 2014-2015 öğretim yılının güz döneminde Duisburg Essen Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır. Lisans öğrenimi boyunca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün projelerinde çalışmış, özel sektörde sosyal içerikli projeler için danışmanlık veren bir firmada ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda staj yapmıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Serim’in ilgi alanları eşitsizlikler ve sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik politikalardır.

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Dr. Öğr. Üy. Osman Savaşkan

Osman Savaşkan, lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (ing.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alanSavaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te "State Rescaling and Dynamics of Government-business Relaitions in Tow Turkish Cities,”  başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet-iş adamı ilişkileri, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler, gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğraile birlikte kaleme aldıkları New Capitlaism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılınd aEdward Elgar tarafından yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

SPF Bağlantılı Araştırmacı
Arşivi
Elifcan Çelebi Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG)  2018-2019
Ayşe Alnıaçık University of Pittsburgh  2017-2018
Yasemin Taşkın Alp UC San Diego 2017-2018
A. Elizabeth DeLuca University of California  2016-2017