Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Tanıya Dayalı Fiyat Uygulamasının Tıbbi Özerkliğe Etkileri: Hekim Perspektifi
Engelli Hakları Aktivistlerinin Perspektifinden Türkiye’deki Rehabilitasyon Politikalarının Analizi
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastanesi Modeli
Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri Işığında Türkiye'nin Refah Rejiminin Yeniden Sınıflandırılması
Türkiye’de Çalışan Gençlerin Bireysel Emeklilik Planına Yönelik Tutumları
Devlet Okulunda Okuyan Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimde İyi olma Hali: İstanbul’da Nitel Bir Araştırma
Türkiye'nin Suriye Krizine İnsani Yardım Müdahalesinde Mülteci Kadınların İş Edindirilmesi: Bir Niteliksel Belge Analizi Çalışması
Türkiye’de 2006 Kurumlar Vergisi Reformunda İç Politikanın Rolü
Karşılaştırmalı Yaklaşımdan Türkiye’nin Tütün Kontrol Politikaları: Tütün Karşıtı Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Türkiye'de Ruh Sağlığı Politika Reformu: Kullanıcı Gruplarının Yaklaşımı
Türkiye’de Engelli Çocuklara Yönelik Evde Bakım Aylığı Politikası: Bakım Veren Ebeveynlerin Yaklaşımı
Vergi Politikaları ve Sosyal Harcamalar: Türkiye Ve Meksika'da Yoksulluk ve Eşitsizlik Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi: İstanbul’daki Belediye Bakım Hizmetleri Örneği
Türkiye’de Sosyal Konut Politikası ve Refah Rejimi: Karşılaştırmalı Perspektif
Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Çekişen Rolleri: Sınıf ve Politik Kimlikleri
Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri
Farklı ve Cinsiyetlendirilmiş İş Ahlakı: Bursa’daki Sanayileşme Döneminde Bulgaristan Göçmeni Kadın İşçiler (1968-1978)
Telefonlar Kimin İçin Çalıyor? Türkiye Çağrı Merkezi Endüstrisi ve Çok- Dilli Çağrı Merkezlerinde İşin Deneyimlenmesi
Gecekondu Dönüşüm Projelerine Karşı Mahalle Örgütlenmeleri: Istanbul Başıbüyük ve Ankara Dikmen Vadi Örnekleri
Türkiye Refah Rejiminde Engelliliğin Politik Ekonomisi
Hayırseverlik ve Yaşlı Bakımı: İstanbul’daki Gayrimüslim Cemaat Hastaneleri
Yeni Çağ’da Endüstri Mesleki Eğitimle Üretilen Yeni İşçiler: Alibeyköy Okulu’nda İşçi Sınıfı Deneyimi
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gözünden Türkiye’de 1990 Sonrası Sosyal Hizmet Sektörü
Türkiye’de Güncel Sosyal Politika: Uluslararası Neo-liberal Yönetişim Sistemi Bağlamında “Workfare” Programları
Milli Eğitim Şuraları ve Siyasi ve Intikallar: 1939 – 1960
Yeşil Kart Sistemi: Adıyaman'da "Devlet" ve Yoksul Vatandaşlar" Üzerine Etnografik Bir Çalışma
Türkiye’de Mesleki Eğitim Sisteminin Dönüşümü: Yaşamboyu Öğrenen Sadık Teknisyenlerin Yaratılması
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika: Pozitif Ayrımcılık Mı, Yoksa Kadınlar İçin İkinci Sınıf Vatandaşlık Mı?
Kentsel Dönüşümün Sosyal Politikası: Türkiye’de 1980'lerden Günümüze Sosyal Konut Politikaları
Verem, Tıp ve Siyaset: Erken Cumhuriyet Döneminde Kamu Sağlığı
İstanbul Hazırgiyim Sanayiinin Atölye Sistemindeki Toplumsal Üretim İlişkileri
Refah Rejimlerinin Küme Analizi Kullanılarak Sınıflandırılması: Türkiye'nin Yeri
1930'lar Türkiye’sinde Kadın Bedeni Üzerine Sosyal Politikalar
Güncel Dönüşümü İçerisinde Türk Refah Rejimi
Doktora Tezleri
İşçi Sınıfını Ararken: Istanbul’un Bir Mahallesinde İşçi Öznellikleri ve Direniş
The Politics of Religiously Motivated Welfare Provision
Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizliğin Karşılaştırmalı Analizi
This dissertation studies the evolution of Turkey’s health care system within the context of the transformation of its welfare regime. It examines the struggles over the introduction and expansion of health insurance looking both at the power distribution
Social Work and the Politics of the Family at the Crossroads of Welfare Reform in Turkey
Cumhuriyet Türkiye’sinde Sağlık ve Vatandaşlık: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonunun Tarihsel Bir Analizi