2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf

Pazartesi , Haziran 18, 2012 - 15:45
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Sosyal Politika Forumu
Evren Dinçer (Cornell University)

2008 Ekonomik Krizi kayıtlara büyük bir finansal kriz olarak geçse de Amerikan finansal sisteminin işleyişine etkisi son derece sınırlı oldu. Buna karşın krizin Amerikan imalat sanayiine ve istihdamına etkisi son derece köklü oldu. Büyük batık banka ve sigorta şirketlerinin yanında krizin simgesi haline gelen General Motors ve Chrysler'in Amerikan ve Kanada hükümetleri tarafından kontrollü iflası ve yeniden yapılandırılarak kurtartılması şirketlerin istihdam yapısını kökten değiştirdi. Devasa ücret kesintilerinden esnekleşmeye, emeklilik sisteminden sağlık sigortasına Amerikan imalat sanayiinin en köklü sendikal işyerleri krizle birlikte büyük bir dönüşüme sahne oldu. Amerikan neoliberalizminin krizin ardından en büyük zaferini temsil eden bu dönüşüm bir yandan Amerika'da sınıf dinamiklerinin değişimine işaret ederken bir yandan da Amerika'nın yeniden sanayileşmesinin önünü açmaktadır. Ancak bu sanayileşme hem işçi sınıfı kültürü ve yasam tarzı açısından hem de yarattığı ekonomik etki bakımından Amerika'nın 1930'lar ve sonrasında yaşadığı sanayileşmeden çok farklı bir şekilde tezahür etmektedir. Bu konuşmada küresel kapitalizmin hala en önemli ağırlık noktasını oluşturan Amerika'nın sinai dönüşümü ve bu dönüşümün ekonomik, politik ve sosyal sonuçlarını Buffalo şehri yakınlarındaki bir fabrikada yaklaşık iki yıldır yürüttüğüm etnografik saha çalışması sayesinde elde ettiğim bulgularla tartışacağım.